JUST A NOTEBOOK 

Agencija: Unibrand
Klijent: Unibrand
Ilustracije: Nikola Korać
Dizajn: Vlada Gvoić, Nikola Korać