Silkskrin / BACI SVETLO NA SVOJ RAD!! © / UK Parobrod 15.12.2010.